Informacja o wynikach Konkursu na najlepszy projekt edukacyjny

Z 12 klas biorących udział w projekcie „Staś i Zosia w szkole” swoje prace zgłosiło 11 zespołów.

W ciągu dwóch spotkań Kapituła Konkursu dokonała oceny zgłoszonych projektów analizując zawarty w karcie zgłoszeniowej opis realizacji projektu, efekty jego realizacji oraz załączone materiały dodatkowe. Każdy z oceniających prace ekspertów mógł przyznać zgłoszonemu projektowi od 0 do 15 punktów. Łącznie zespół mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów. Poziom prac był bardzo zróżnicowany. Trzy najlepsze prace uzyskały kolejno:

  • Ciecierzyn, klasa 1A – 44 punkty
  • Stróża, klasa 1C – 44 punkty
  • Nałęczów, klasa 1A – 42 punkty

Swoje oceny eksperci zamieszczali na kartach oceny. W trakcie spotkań Kapituły Konkursu sporządzony został raport przedstawiający analizę punktową wszystkich zgłoszonych prac. Nagrodami w Konkursie były zabawki/gry edukacyjne.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny zrobiony przez dzieci w trakcie nauki na podstawie programu

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o. o. ogłasza konkurs w ramach projektu PO KL „Staś i Zosia w szkole – innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu” na najlepszy projekt edukacyjny z zakresu matematyki, przyrody lub społeczeństwa.

W konkursie mogą brać udział 5 osobowe zespoły składające się z uczniów klas I biorących udział w projekcie „Staś i Zosia w szkole – innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu”. Zespoły trzech najlepiej ocenionych projektów otrzymają nagrody rzeczowe. Oceny projektów dokona powołana do konkursu Kapituła Konkursu.

Prace należy przesyłać drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adres:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.
ul. Północna 22a
20-064 Lublin

e-mail: marcin.greszata@e-p-e.pl

Termin składania prac: 15.05.2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.05.2015r.

Więcej informacji w zakładce ,,KONKURS”

Wizyta z kamerą w SP im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

23 lutego 2015 r. kręcony był w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie materiał do filmu edukacyjno-promocyjnego z zajęć prowadzonych w placówkach w ramach projektu ,,Staś i Zosia w szkole – innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu”.
,,Pan z kamerą” został przyjęty z ogromnym entuzjazmem przez uczniów o czym świadczą zdjęcia, którymi chcielibyśmy się pochwalić w galerii poniżej. Po zmontowaniu materiału, zostanie on umieszczony w formie filmu na naszej stronie.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor, Paniom Nauczycielkom, wszystkim uczniom biorącym udział w nagraniu oraz Pani Zofii Grzywacz-Piotrowskiej za udostępnienie zdjęć!

SAM_0486  SAM_0487  SAM_0489  SAM_0475

„Innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu”

Uprzejmie informujemy, że w zakładce do pobrania prezentujemy Państwu „Innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu”

Program Staś i Zosia w szkole to skuteczna, przyjazna i nowoczesna publikacja wspomagająca edukację wczesnoszkolną dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka 6 letniego. Niniejsze opracowanie nie odrzuca i nie neguje sprawdzonych metod nauczania. Proponuje dodatkowo innowacyjne podejście do edukacji z uwzględnieniem elementów przedsiębiorczości, ekonomii, ekologii, rozwoju społecznego i techniki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Programem.