O Projekcie

Cel projektu: Podniesienie poziomu i efektywności kształcenia wczesnoszkolnego

  • W ramach realizacji zadań projektowych opracowany zostanie program nauczania wraz z kompletem materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli oraz narzędzia TIK – filmy, gry komputerowe i słuchowiska
  • Każda ze szkół, które zgłoszą się do wdrażania programu otrzyma bezpłatnie: komplet opracowanych materiałów dydaktycznych, elementy magnetyczne do działań matematycznych, stojak do plansz i map, wizualizer oraz aparat fotograficzny.

W ramach projektu odbędzie się:

  1. Szkolenie dla nauczycieli z zastosowania metody projektu w nauczaniu kl. I-III z wykorzystaniem opracowanego programu.
  2. Spotkania informacyjno-promocyjne z rodzicami.
  • W trakcie wdrażania programu wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie odwiedzą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
  • Na zakończenie zorganizowany zostanie Konkurs z nagrodami na najlepszy projekt edukacyjny stworzony w trakcie roku szkolnego.